Tel: 0227 - 43 19 10     |     E-post: info@larssonakeri.se

Kvalitet och miljöpolicy

Johan Larsson Åkeri arbetar utifrån åkeriets resurser och förutsättningar.

Kvalitet

  • Samtliga uppdrag levererats på förväntad kvalitetsnivå
  • Erbjuda en serviceinriktad service och lastat / lossat på avtalad lossnings tider 
  • Att tillämpa aktuell lagstiftning, förordningar och kundkrav.

Miljöpolicy

  • att fordonen skall var miljöskonsamma, rena och snygga samt tekniskt gott skick
  • att hushålla med energi och råvaror samt undvika sprida och föroreningar